Ραδιοφωνικά Σποτ

Ραδιοφωνική Διαφήμιση - Γενική

Rethink-Reduce-Reuse-Recycle

 

 

 

Γενική και Εισαγωγική Ραδιοφωνική Διαφήμιση για την εκστρατεία Rethink

Ραδιοφωνική Διαφήμιση - Reduce

Reduce Waste

 

 

 

Ραδιοφωνική Διαφήμιση για τη Μείωση των Απορριμμάτων

Ραδιοφωνική Διαφήμιση - Reuse

Reuse Waste

 

 

 

Ραδιοφωνική Διαφήμιση για την Επαναχρησιμοποίηση των Απορριμμάτων

Ραδιοφωνική Διαφήμιση - Recycle

Recycle Waste

 

 

 

Ραδιοφωνική Διαφήμιση για την Ανακύκλωση των Απορριμμάτων

Ραδιοφωνική Διαφήμιση - Recycle (Sorting)

Recycle Waste-sorting

 

 

 

Ραδιοφωνική Διαφήμιση για την Ανακύκλωση των Απορριμμάτων (Σωστός Διαχωρισμός)

Ραδιοφωνική Διαφήμιση - Φεστιβάλ 2016

Nicosia Festival 2016

 

 

 

Ραδιοφωνική Διαφήμιση για το Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Λευκωσίας 2016 της Green Dot Κύπρου αφιερωμένο στην εκστρατεία Rethink

Ραδιοφωνική Διαφήμιση - 5ο Φεστιβάλ

Festival 2015

 

 

 

Ραδιοφωνική Διαφήμιση για το 5ο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης της Green Dot Κύπρου αφιερωμένο στην εκστρατεία Rethink