Δράσεις εκστρατείας

Στα πλαίσια της εκστρατείας θα χρησιμοποιηθούν τα πιο κάτω μέσα για να προβάλουν στο κοινό τα κύρια μηνύματα:

 • Τηλεόραση
  Στην τηλεόραση θα προβληθούν 5 διαφημιστικά μηνύματα σε παγκύπριας εμβέλειας τηλεοπτικούς σταθμούς. Στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ) θα προβληθούν 10 μικρά σποτ διάρκειας τριών λεπτών τα οποία θα παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες στο κοινό π.χ. πώς ανακυκλώνω τις συσκευασίες, τις μπαταρίες, πως αγοράζω πιο έξυπνα, κλπ., 100 εβδομαδιαίες εκπομπές, 3 ντοκιμαντέρ μιας ώρας, 100 παρεμβάσεις σε Πρωινές και Μεσημεριανές εκπομπές, 100 ρεπορτάζ.
 • Ραδιόφωνο
  Στο ραδιόφωνο θα δημιουργηθούν 5 σποτ τα οποία θα προβληθούν στα 4 ραδιοφωνικά κανάλια του ΡΙΚ, 200 εβδομαδιαία προγράμματα, τα οποία θα καλύπτουν σε βάθος θέματα που αφορούν τη διαχείριση των απορριμμάτων καθώς επίσης και 200 news bulletins σε ραδιοφωνικά δελτία ειδήσεων.
 • Έντυπα και Ηλεκτρονικά Μέσα
  Σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα θα φιλοξενηθούν 60 συνεντεύξεις, 30 άρθρα και 100 ενημερωτικά δελτία.
 • Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ψηφιακά μέσα
  Θα δημιουργηθούν λογαριασμοί της εκστρατείας στο Facebook και το twitter, θα δημιουργηθεί ιστοσελίδα, καθώς επίσης και 2 ψηφιακές εφαρμογές μια για smart phones και μια για ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
 • Συνέδρια και εκδηλώσεις
  Τα Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης της Green Dot Κύπρου για το 2015 και 2016, θα είναι αφιερωμένα στην εκστρατεία Rethink, και θα διοργανωθούν επίσης τρείς διασκέψεις τύπου.
 • Ενημερωτικό Υλικό
  Θα παραχθούν 25000 ενημερωτικά φυλλάδια, 15000 αφίσες καθώς και 25000 αντίτυπα μιας δωδεκασέλιδης παιδικής ιστορίας.
 • Εκπαιδευτικές Δράσεις
  Θα οργανωθούν ενημερωτικά εργαστήρια για εκπαιδευτικούς, για δημοσιογράφους, για Τοπικές και Δημόσιες Αρχές και για τη Βιομηχανία.

Για τον εύστοχο σχεδιασμό της εκστρατείας θα χρησιμοποιηθούν υφιστάμενες έρευνες των πεποιθήσεων του κοινού (π.χ. ευρωβαρόμετρο) καθώς και η συσσωρευμένη εμπειρία των εταίρων. Παράλληλα, ο σχεδιασμός θα ενισχυθεί από τρεις επιπλέον έρευνες της κοινής γνώμης (στην αρχή, στο μέσο και στο τέλος της εκστρατείας), καθώς επίσης και από στοχευμένες ποιοτικές έρευνες μέσω ομάδων-στόχων (focus groups) που στόχο θα έχουν να διερευνήσουν υποβόσκουσες τάσεις και απόψεις του κοινού που καθορίζουν τις περιβαλλοντικές του συμπεριφορές.

Παράλληλα με τα πιο πάνω θα υπάρχουν και δείκτες παρακολούθησης των επιπτώσεων του έργου στις μεθόδους διαχείρισης των αποβλήτων και τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που αυτές επηρεάζουν. Στα πλαίσια αυτά θα γίνεται παρακολούθηση μιας σειράς δεικτών όπως την παραγωγή αποβλήτων ανά κάτοικο, την ανακύκλωση ανά κάτοικο, τους όγκους αποβλήτων που οδηγούνται σε χώρους υγειονομικής ταφής, τον αριθμό των πυρκαγιών που ξεκινούν από τους χώρους υγειονομικής ταφής και τον αριθμό των θεσμικών μέτρων που εγκρίθηκαν και σχετίζονται με το RRR.