Στ. Δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος

Στ1. Ανάπτυξη και διατήρηση ιστοσελίδας προγράμματος

Η δράση αυτή αφορά τον σχεδιασμό και τη λειτουργία της ιστοσελίδας του έργου. Η ιστοσελίδα έχει ως στόχο να λειτουργήσει ως ένα επιπλέον μέσο επικοινωνίας που θα επιτρέψει στο κοινό και τους ενδιαφερόμενους φορείς πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με το έργο και την πορεία υλοποίησης του. Κατά συνέπεια, θα χρησιμεύσει ως σημείο αναφοράς με συνεχείς ενημερώσεις για την επικαιρότητα. Η ομάδα του έργου φιλοδοξεί η ιστοσελίδα του έργου να λειτουργήσει ως μια πύλη επικοινωνίας για τα όλα τα θέματα διαχείρισης αποβλήτων όπου κάποιος θα μπορεί να βρει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται για να ενημερωθεί για τη μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων.

Διάρκεια Δράσης: Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2014

 

Στ2. Έκθεση σύνοψης έργου

Στο τέλος του προγράμματος θα ετοιμαστεί μία έκθεση σύνοψης του προγράμματος η οποία θα περιγράφει με μη-τεχνικούς όρους το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα του. Η έκθεση αυτή θα ετοιμαστεί στην αγγλική και ελληνική γλώσσα. Η έκθεση θα είναι περίπου 5-10 σελίδες και θα παρουσιάσει το έργο, τους στόχους, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του.

Διάρκεια Δράσης: Μάρτιος –Απρίλιος 2017

 

Στ3. Καταληκτικό Συνέδριο

Η δραστηριότητα αυτή έχει ως στόχο την καλύτερη διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος μέσω ενός καταληκτικού συνεδρίου στο οποίο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του προγράμματος Rethink. Το συνέδριο θα διεξαχθεί τον τελευταίο μήνα εφαρμογής του προγράμματος και θα περιλαμβάνει ομιλητές από τους εταίρους του προγράμματος αλλά και άλλους ευρωπαίους εμπειρογνώμονες από επιστημονικά ιδρύματα, τοπικές αρχές και άλλους οργανισμούς.

Διάρκεια Δράσης: Απρίλιος 2017