Συναφή Προγράμματα

 

Κατά τη διάρκεια του έργου πραγματοποιήθηκαν δράσεις δικτύωσης με άλλα έργα LIFE+ τα οποία ήταν σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων και ιδιαίτερα με το RRR. Στόχος της συνεργασίας αυτής ήταν η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειριών και πληροφοριών που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες για την υλοποίηση του έργου. Η λίστα με τα συναφή προγράμματα βρίσκεται στο παρακάτω αρχείο. 

 

Κατέβασέ το σε pdf