Συσκέψεις

 Συναντήσεις Διαβούλευσης με Ενδιαφερόμενα Μέρη

 Με Υπηκόους άλλων χωρών εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, 17 Δεκεμβρίου, 2014 (δελτίο τύπου)

Με Υπηκόους άλλων χωρών εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, 17 Δεκεμβρίου, 2014 (δελτίο τύπου)

Με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 16 Δεκεμβρίου, 2014 (δελτίο τύπου)

Με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 16 Δεκεμβρίου, 2014 (δελτίο τύπου)

Με Επαγγελματικά Υποστατικά, 11 Νοεμβρίου, 2014 (δελτίο τύπου)

Με Εκπροσώπους των ΜΜΕ, 31 Οκτωβρίου, 2014 (δελτίο τύπου)

Με Τοπικές Αρχές, 03 Οκτωβρίου, 2014 (δελτίο τύπου)

Με τη Βιομηχανία και τις Εμπορικές Επιχειρήσεις, 30 Σεπτεμβρίου, 2014 (δελτίο τύπου)

Με μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς που ασχολούνται με το περιβάλλον, 25 Σεπτεμβρίου, 2014 (δελτίο τύπου)

Με μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, 24 Σεπτεμβρίου, 2014 (δελτίο τύπου)

Με Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, 18 Σεπτεμβρίου, 2014 (δελτίο τύπου)

 

 

 

 

 

 

 

Τα Νέα μας

  > Δελτία Τύπου
  > Εκδηλώσεις
  > Συσκέψεις
  > Νέα